WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:159 回復:3 發表於 2021-7-21 01:55:09
本主題由 212love 於 2021-7-23 09:25 解除高亮
累計簽到:2133 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-20 19:39:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

霧山 The.Foggy.Mountain., 2020.[MKV / 9.04G] 2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 
地區: 其它 
語言: 其他 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源

! s; m) Z* g) n9 V
7 F. k% I6 ]& Z8 U  z, \6 ^+ p◎译  名 雾山 / The Foggy Mountain
# r* Y8 Z; y5 g' D- M◎片  名 ??nh Mù S??ng$ N+ k. x) }/ ?: R
◎年  代 2020
  P. s. l* x! v7 ~. b◎产  地 越南% @+ g- k9 n% e# `8 P2 A3 D5 d& F0 z
◎类  别 动作# B% m2 C4 n. K, G3 X
◎语  言 越南语
" ~& o2 {8 r( M+ ^◎上映日期 2020-07-17(越南)
+ y* w2 F* p0 g6 b, x# s◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12719414/
" a# Q3 [+ U! c; T9 h" n5 \# E◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35517350/
7 v; P6 O! g' E. x' J◎演  员 石金龙 Thach Kim Long (id:1385500)6 L! E9 d4 I) I, e

' F1 S0 @# Z: d6 J: r! y0 k' r4 \4 ]◎标  签 动作 / 越南 / 复仇 / 犯罪 / 东亚影视 / 2020s / 剧情 / 暴力
/ V1 z  S* [2 i) Y8 @+ U, E- l, i2 ?; W" c8 Q+ u; _* e' O; |
◎简  介
/ a5 _7 C( L5 q6 r  因为妻子的意外身亡,皮(Phi)一位拳师,决定返回越南,为妻子报仇、血债血偿。在他越南家乡的村庄里,他不但确认了凶手是一个名叫巴劳的当地一霸,同时,还发现了隐藏在其背后的秘密。命运又一次让皮面临选择——是只身为妻子报仇?还是选择舍弃个人恩怨而保护家乡的村民?
- O) U' u( X, [+ z
% o( H' E  e7 w9 K; M' VGeneral  |2 h& {7 ]) g1 g
Unique ID : 140379598432573083448290117477100898416 (0x699C2091815BD8C954236243679B4870)
: }! W1 m! o0 o. ?8 j& j8 zComplete name : 雾山[email protected]M.mkv0 k) p7 |  o9 S
Format : Matroska
! N7 O+ W2 d3 ?0 w" QFormat version : Version 43 {& x# F3 m8 p0 @
File size : 9.04 GiB( K( h: a  I9 L8 N9 v; J
Duration : 1 h 26 min0 R. m. G- i' D9 q9 C; J
Overall bit rate : 14.9 Mb/s
6 {/ q; U. P0 Z1 aEncoded date : UTC 2021-07-07 11:56:25' L5 j8 N6 o, k" M2 M8 B2 z; C
Writing application : mkvmerge v40.0.0 ('Old Town Road + Pony') 64-bit
/ i( F8 f# R# M& c: q, y8 V: MWriting library : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2
) e1 f7 A+ F8 o0 v7 d, ]. R
" V% ~% L# ?" g! o7 tVideo
3 P0 H- d# R7 L+ |+ HID : 39 t0 w+ J* _1 I" G4 t. I+ n8 [
Format : HEVC
* \3 M' f5 J* f8 \! j: [Format/Info : High Efficiency Video Coding
! O8 h! t. G6 O- |- jFormat profile : [email protected]@Main
8 ^; g# L) p6 ^$ Q/ MCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC) V' L; w, Z$ M2 e; j
Duration : 1 h 26 min/ h4 q; n% A3 v
Bit rate : 14.4 Mb/s  u/ Q; B" p. D6 ~0 w
Width : 3 840 pixels( I' r/ t$ v) ^* E/ I3 C% ]
Height : 1 616 pixels$ ^' D* @% s9 L) k) N0 x7 U
Display aspect ratio : 2.40:1
+ z" i1 y+ C% h8 j1 Z0 qFrame rate mode : Constant$ b% N! x% A4 z) F# A3 J. b
Frame rate : 24.000 FPS" H) W5 _- X9 o  o
Color space : YUV7 B( O4 T* b" g2 O$ O
Chroma subsampling : 4:2:07 B! e! A7 b" ?+ n( t
Bit depth : 8 bits
- ?+ ]6 b: s4 ^$ MBits/(Pixel*Frame) : 0.097
! x' C0 E* p8 K9 q: V) AStream size : 8.73 GiB (97%)
+ T4 g4 `7 P# o% s- \8 }) n9 RDefault : Yes- _1 O0 i7 k# }9 E% y5 N
Forced : No
- U0 H  L# I( _! o$ H. Z0 O6 M2 t  x$ @5 \" {6 q+ Z2 \; ^
Audio #1; h0 t1 m' a$ d& F
ID : 1% F4 z3 w0 |$ ~+ b4 X
Format : E-AC-3
) f5 p1 @* o) @Format/Info : Enhanced AC-3# j) \7 s# ?( V; ]( B* z
Commercial name : Dolby Digital Plus
! T- t1 \: C/ J5 oCodec ID : A_EAC3; ]8 u1 {; J/ S
Duration : 1 h 26 min* A$ g9 f# H$ E( T5 F
Bit rate mode : Constant5 p( U! i8 O+ _) N$ h9 ]2 k
Bit rate : 256 kb/s
" t& L& q! v) QChannel(s) : 6 channels
. H  M2 `& W% ]6 SChannel layout : L R C LFE Ls Rs3 q  U4 o1 a0 r$ K
Sampling rate : 48.0 kHz
2 ?4 y( t( s: ~Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ h9 L0 |8 w2 x6 w- `8 m2 W! jCompression mode : Lossy
2 b% w- f" m9 r1 {+ Q$ iStream size : 159 MiB (2%)
: }& B. S" X- zTitle : Mandarin
* q/ a% s1 T4 R; W( KLanguage : Chinese
0 m- X3 q3 `4 h7 Y- Y  w7 r  NService kind : Complete Main
, }. {9 y3 N' J7 Z0 p# U) zDefault : Yes
" P* P3 K  {2 e6 J: xForced : No( [/ B& N# g3 }* P5 F

, M4 ^8 K: n( I- m7 aAudio #2# C6 C& y  T2 v3 Z# ?
ID : 25 K% p) K) y' n1 \% N7 i  b
Format : E-AC-32 L4 ^3 t: D! `6 e5 k
Format/Info : Enhanced AC-35 y3 g7 ?! ]' c: a! T9 `! b
Commercial name : Dolby Digital Plus
! B, h" u% t! H2 W+ y2 \Codec ID : A_EAC3
2 `4 F, m. E4 J0 X3 L; ~7 E. p$ D: @Duration : 1 h 26 min# ]( o  p9 ?  a  u3 e
Bit rate mode : Constant
; Q6 p: s+ c( t2 E0 Q6 [; xBit rate : 256 kb/s
+ b. }' ^8 e- K, z. [2 R, _8 jChannel(s) : 6 channels
4 v( C9 X, \" |6 q  ~, p$ `Channel layout : L R C LFE Ls Rs5 ]: ]& a# Y( R& [/ c
Sampling rate : 48.0 kHz: f3 r! u1 D% w
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)5 V+ W% O& l: G# ?
Compression mode : Lossy
5 ^5 R. `# J% h& {# |- I) R7 J+ \5 kStream size : 159 MiB (2%)$ D$ H* Z1 t' n% J1 O; {
Language : Vietnamese
4 |6 Y4 \* [: d7 h, f, z' F; R4 v) F; cService kind : Complete Main# g" X0 S4 @, U- j/ L* d
Default : No
- t  f- e- R7 L, \Forced : No
! W8 [! y  f9 m. W9 ]+ }
) L4 S0 c. C1 p# o
; ~# x' |& r9 _& }% r

霧山. MKV.torrent

27.31 KB, 下載次數: 10

累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-20 21:56:08 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:73 天
連續簽到:73 天
發表於 2021-7-21 00:13:19 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
為妻子報仇?還是選擇捨棄個人恩怨而保護家鄉的村民?耐人尋味感謝樓主精采分享
累計簽到:3 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-21 01:55:09 | 顯示全部樓層
非常好看的影片

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部