WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:422 回復:4 發表於 11 小時前
本主題由 212love 於 9 小時前 解除高亮
累計簽到:2128 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 10.03G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 科幻 恐怖 
地區: 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.png " n. A: c9 K: s/ V
- X0 K0 E3 O. C$ r1 O8 ?9 M* ?
◎译 名 正义的子弹
1 ]8 C4 ?# s, W) ~& L◎片 名 Bullets of Justice
0 l, m4 I0 k6 u! I. t0 L8 _5 L, c1 `◎年 代 2019
8 y& {2 h, ~: T( T$ d" u◎产 地 哈萨克斯坦,保加利亚* @, J: l2 V! ?& P  s7 ]0 U
◎类 别 动作 / 科幻 / 恐怖
) R. ]! r  Q8 L$ |5 v◎语 言 英语  `% e, d) R8 v8 B
◎上映日期 2019-08-23(英国) / 2020-10-15(美国网络)
# a3 E' A) ~" L4 F4 t/ {# R0 a0 W◎豆瓣评分 4.6/10 from 1708 users
3 K! Q% a) |; d- y+ \- F) M◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/1 g0 f" j* K  U" D' d3 p3 F; P: g
◎片 长 79分钟
- [4 M. h# v2 W0 A/ J◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev/ p0 L- @2 U' r/ R3 `2 v) O
◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev
$ n8 f* r$ Z' V3 N6 a+ e% ?◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo
9 V4 V' u9 |+ m7 {% L3 D  [+ t   雅娜·梅里诺娃 Yana Marinova
4 b7 x: L0 P6 `- V2 E2 K
  d7 B: n6 R" M6 c( h◎标 签 正义的子弹 | 恐怖 | 很想看 | 惊悚 | 超刺激 | 科幻 | 魔幻 | 66
9 g, [9 t# w* n# V2 g8 w; g
# v* q0 _! E1 O4 [4 o◎简 介 3 I/ \+ _. l! \* ?
6 y8 E0 g4 E' B6 G6 }
 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。
* b& @- T5 R- z3 R& L& n5 N9 UVideo
( b! e+ z7 w; f" E  a9 yID : 1
7 r7 [" i* ~, [8 jFormat : AVC/ ^& z6 ^" F/ ?9 ^* c- p
Format/Info : Advanced Video Codec
! }7 K+ e3 e0 B- \1 D2 T( ~: V2 hFormat profile : [email protected]( m& k3 f8 c8 t* I/ v7 e% i
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
* I! m% y! N7 G; e% \, m" ~* wFormat settings, CABAC : Yes
3 y& Z7 W6 W0 f, R; E/ @Format settings, Reference frames : 5 frames
2 Z0 R6 S8 D5 N* }Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC! L; b" w. e0 p
Duration : 1 h 19 min
3 `' Y! [! O8 r5 Z+ HBit rate : 14.4 Mb/s" F; a# k$ C& \% a. e2 w
Width : 1 920 pixels
9 O( L) _3 U, t1 N) O: nHeight : 808 pixels5 N: r  J5 _# s) S
Display aspect ratio : 2.40:1# V. G# t' y$ L3 m' d. h5 Z' A
Frame rate mode : Constant
# Z' p8 g" X) N$ }' r4 F, q: CFrame rate : 24.000 FPS! g! q7 l0 C  f1 n" H- ~$ F: \( M: {
Color space : YUV/ s3 G% a; }. S( C# W
Chroma subsampling : 4:2:0% x. y/ T0 D) {
Bit depth : 8 bits
* \! s) r1 J* |3 w2 W" d- @Scan type : Progressive
& t0 i( y& g' w5 bBits/(Pixel*Frame) : 0.387$ e) f. S$ a& H4 e! N/ m, N1 S( r* B
Stream size : 8.02 GiB (80%)/ R1 b( @7 c( D! b' j
Writing library : x264 core 163 r3059 b684ebe# x$ ?0 c- y' Y% z7 v" B5 y
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.9 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
& {! D( u# [9 i4 U. S% E2 {7 e# |Language : English
3 j* Z8 Z6 M  c$ @! eDefault : Yes
: ?$ i5 D5 h- g; p. dForced : No
3 z2 ?: l5 r. d# x. \; [
4 L  ~3 n; S: aAudio
5 m1 o  y) b( p# a/ `( TID : 2  j: L( N( Z9 L- O' z# H  O
Format : DTS XLL7 ~( l7 B# h/ s4 |) K. u9 ^
Format/Info : Digital Theater Systems
) V  _2 d8 {' ZCommercial name : DTS-HD Master Audio
# Q3 p, V. }! }+ B0 _Codec ID : A_DTS& @& {9 e2 ~6 o
Duration : 1 h 19 min: r# e; o' E. m- B* K4 M$ V2 v
Bit rate mode : Variable
9 l0 J& V. J3 Q7 p; g7 n/ RBit rate : 3 597 kb/s1 z. I- ?2 u- V( \1 c2 r$ |
Channel(s) : 6 channels8 ?2 T0 f% f* H0 A5 _) z
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
( n. {! n% E! X* [: ~( ?Sampling rate : 48.0 kHz" ]# W- a* `9 J$ q" Z
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
* T3 O5 n  A$ O$ A% \2 ]& VBit depth : 24 bits
4 E- ~- V* v; b$ Y' LCompression mode : Lossless
! x9 m3 R; \/ {3 @; WStream size : 2.00 GiB (20%)9 v7 G! Z7 V- d0 H+ I
Language : English
" v- m' T) I- j4 D) p: a& ~Default : Yes* c3 A8 s( S8 [' b) Y
Forced : No
5 Z: B# G; e( W5 K6 N: i7 I% ?/ |8 \: f7 A+ A: P
Text+ R/ c  N7 W3 ]' Q  y
ID : 3" n  z8 j1 l3 R  [2 ?3 B
Format : PGS
8 [8 t% M$ l- k6 T  y2 uMuxing mode : zlib5 C  F5 @' \' r. b! z
Codec ID : S_HDMV/PGS
. |7 m  f% ^5 KCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' p4 s2 W/ Z! b* RDuration : 1 h 16 min
8 E5 Z% Q4 y" z5 M9 U% gBit rate : 14.5 kb/s
% y! E5 W: t. G  ^7 oCount of elements : 8526 A4 l" ^1 H1 f6 t( N; I' |5 W
Stream size : 7.93 MiB (0%)6 M2 t6 Y, M# A; ]+ L& S
Language : German
4 f& S! ^9 H8 F$ O( {/ h, gDefault : No
7 o* ]3 w# [. @8 cForced : No
' I: T2 h1 N8 ~/ @1 E! O7 I2 F& _: Y4 E
Menu" N9 P$ [: q5 [" L
00:00:00.000 : :Chapter 010 D# t7 B7 v7 X& I0 Y- o+ [5 a
00:06:14.917 : :Chapter 02) k9 Q' W3 \0 h& y9 M
00:20:13.083 : :Chapter 03/ o; o5 m' r  {! x2 z' `
00:31:08.250 : :Chapter 04& U0 V0 C) w5 R2 V' `  D
00:42:14.875 : :Chapter 05
) l  V7 A' k" t: j& }00:50:12.167 : :Chapter 06! d1 P' p' I% @3 S" T
00:58:02.250 : :Chapter 07  n# M# N, d' A$ k+ w
01:10:32.042 : :Chapter 08# Q$ j& F* A- z+ Q, t  ?) [5 w
01:18:15.042 : :Chapter 09
. G' F( n! E  p; M! @$ R01:19:25.833 : :Chapter 10
, o. M9 i, C) V

) i0 ~9 Y1 D5 ~. s7 c! \8 G+ K% C; I; _7 Y/ Y" ^  y9 A" R- @

正義的子彈. MKV.torrent

50.98 KB, 下載次數: 55

累計簽到:35 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:69 天
連續簽到:2 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 昨天 01:24 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:1 天
連續簽到:1 天
發表於 11 小時前 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部