WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:66 回復:0 發表於 2021-1-7 10:12:25
本主題由 212love 於 2021-1-14 12:08 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-1-7 10:12:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

然后我們跳了舞 And.Then.We.Danced., 2019.[MKV / 13.89G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 同性 
地區: 法國 其它 
語言: 其他 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
, K: r+ K. n7 O
7 W* V& U: O2 x◎译 名 然后我们跳了舞/And Then We Danced/以你的舞步撩动我(港)" u% h; O0 |; q' T& c: B
◎片 名 ?? ???? ????????
2 `9 U# i  c' _, w( z◎年 代 2019
9 a: {* {7 o- q7 W# t4 \◎产 地 瑞典,格鲁吉亚,法国* p0 {7 A& Y# i. e) v1 Z
◎类 别 剧情 / 同性5 y  b& S9 p) v
◎语 言 格鲁吉亚语( i# u6 o; W7 b1 p
◎上映日期 2019-05-16(戛纳电影节) / 2019-08-18(中国香港夏日国际电影节) / 2019-09-13(瑞典)
" v" C- [# m# v◎IMDb评分 7.8/10 from 8977 users
9 p2 e2 Z$ H: ~% j& K+ {( t- R. `◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt8963708/
8 r0 |) b. J. V" [◎豆瓣评分 7.9/10 from 8520 users% B  l* z5 U1 c9 E$ r/ U2 Y
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30394484/6 n  x" r- J9 m/ s2 A6 K
◎片 长 105分钟
* P# }& @0 d  o) i: z$ a◎导 演 列万·阿金 Levan Akin
; y5 |( o) ]8 g1 g$ |◎编 剧 列万·阿金 Levan Akin
+ b; g7 f/ @+ Q; a◎主 演 列文·格尔巴赫亚尼 ????? ??????????
; n1 p; `6 ~( m# n5 o' O   巴奇·瓦利什维利 ???? ?????????6 X- t# R/ s' |
   安娜·贾瓦基什维利 Ana Javakishvili
9 h) B* z8 b1 ?5 }5 i   格奥尔基·采列捷利 Giorgi Tsereteli
" u% b$ r: Y& ^, X# N   塔马尔·布赫尼卡什维利 Tamar Bukhnikashvili# v7 k" @: A" X% ^
   玛丽卡·戈吉查什维利 Marika Gogichaishvili
1 u7 W( K3 p7 m/ k. K5 K* x   卡卡·戈吉泽 Kakha Gogidze
5 x( F) N2 P# }   莱万·加布拉瓦 Levan Gabrava
) \4 E3 ~4 ?/ y; o6 l- Q6 _   安娜·马克哈泽 Ana Makharadze" g3 N# U% P3 V. R* z5 ]
   尼诺·加比索尼亚 Nino Gabisonia* b- f1 X+ v  K0 |8 M" H9 R9 t
   马特·基沙德利 Mate Khidasheli0 l/ F& m5 G, q  s. e$ ~
   阿莱科·贝加里什维利 Aleko Begalishvili# E/ ~3 K$ i6 S& T5 ^) i- q
   沙巴·阿巴希泽 Saba Abashidze
0 ]2 t/ R/ c3 y   索索·阿布拉米什维利 Soso Abramishvili
4 f) T* n- u5 h2 [. z   戴维特·阿布拉泽 Davit Abuladze& r, `  |1 a+ ?' v

8 R9 u; u5 U$ l5 u" W◎标 签 同性 | 格鲁吉亚 | 舞蹈 | 爱情 | 瑞典 | 2019 | 剧情 | 文艺: C" l' M6 P5 U' K

- w9 }) M# p4 C+ y- d◎简 介
- a- `# d1 O4 }% q2 O/ M0 M9 i- ?- k9 z+ U" ^$ u8 Q
 梅拉布从小就在格鲁吉亚国家舞团与他的舞伴玛丽一起训练。当富有魅力、无忧无虑的伊拉克利到来后,他不仅遇到了最强大的对手,也触发了内心的欲望,世界就这样突然颠倒。可在这种保守的环境中,梅拉布发现自己必须挣脱束缚寻求冒险。/ [# Q: O! ~) t1 a6 H0 ]. S! f( a

) _* D6 |/ f4 l4 J) U& i% B+ I  l◎获奖情况9 Y! [, n) T4 J9 f0 [
7 `9 [4 Y, ~; W8 U, I& p- L1 |
 第72届戛纳电影节 ?(2019)
, l4 V7 n! K0 R0 B# f' I 导演双周单元(提名) 列万·阿金
! h# I/ n2 W. R) J 同志金棕榈奖(提名) 列万·阿金
( g4 M3 {: g& a6 p' D2 p 
3 w; _" p/ E9 A, G/ R+ o8 j) l 第32届欧洲电影奖 ?(2019)) E' e: k- f2 \5 @
 最佳男主角(提名) 列文·格尔巴赫亚尼
8 Q/ d# o  n' @6 A# @6 K 
0 k) G$ {9 g- [9 F8 [ 第7届豆瓣电影年度榜单 ?(2020)4 U+ ?, n2 J% Z7 z* i
 年度LGBT电影(提名)
. f* ~2 A2 |/ x% [, ^- f; IVideo
6 m8 h1 p- b$ C9 u% l! i: y4 WID : 1: [* ?- M: q3 T) n3 Q# V1 v
Format : AVC
3 S/ d) d/ r: X9 @, V: S! VFormat/Info : Advanced Video Codec
/ h" ]4 E/ h5 B& pFormat profile : [email protected]4 V' y" _: N( }5 Y/ K
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
# U& b. u0 S3 u8 N- fFormat settings, CABAC : Yes5 A& ^* O  I1 T$ u& @' Z/ ^
Format settings, Reference frames : 4 frames$ ?4 L3 m0 y, b/ }- R. d
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
4 _6 U$ ^7 a# O8 K/ ]) l9 yDuration : 1 h 53 min
1 {+ ^3 X) r# z* Q: nBit rate : 16.1 Mb/s, G6 b8 P+ U1 P- [# N& Z. E% R8 ?
Width : 1 920 pixels$ z8 C, Z! H+ x7 U
Height : 1 080 pixels1 a) L2 I8 Q, q. Z
Display aspect ratio : 16:9
8 F+ x: U7 U9 l3 a" pFrame rate mode : Constant  }. o: g: ~' P% d% u7 g  ^% p
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS6 K$ h/ w* h8 _$ P. h7 F8 ^
Color space : YUV" O" z0 ^* @( m
Chroma subsampling : 4:2:01 V' B" d* G, P4 m, I2 @- v) p8 S
Bit depth : 8 bits
; g9 P# o5 S" v6 ]( C) ]4 XScan type : Progressive
$ N8 b2 \4 P, \1 HBits/(Pixel*Frame) : 0.323
# d8 y" c. n& L+ ~, ZStream size : 12.7 GiB (91%). g& K! S7 M8 F
Writing library : x264 core 161 r3018+53 18a1d6c t_mod_New [(8 & 10)[email protected] X86_64]: `" G  ]. G% |# }5 I
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=9 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=11 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=72 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.0000 / qcomp=0.65 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.70 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0' ^  m& f& d) w9 F) C% ^& \3 d6 Q* r
Default : Yes7 a+ J! D  _) b. q
Forced : No/ W! [8 \- V9 j- m5 R

% V( e, a! {, m: J8 GAudio
# g( {' z( N$ b& p1 o7 jID : 2
( g* X- C6 R; C& R0 o: OFormat : DTS- V4 l$ m; }* B! I
Format/Info : Digital Theater Systems7 t) ]' u' X; O
Codec ID : A_DTS
$ H9 b5 P# G! t7 Z+ wDuration : 1 h 53 min
- h$ A1 \% f7 \# I/ z/ x, H1 lBit rate mode : Constant" }* ?' E* ?5 f6 V
Bit rate : 1 509 kb/s
5 N' P: \$ m# X, |) \$ j( yChannel(s) : 2 channels
/ l3 N% F3 v5 Y% h5 e6 D, g. KChannel layout : L R5 g" d! N8 d8 \! Q. Q, m
Sampling rate : 48.0 kHz+ H. `; \; \3 G
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
5 ~$ W- \& r( s" {5 p9 e' sBit depth : 24 bits
, V0 l! f3 h. b4 aCompression mode : Lossy
9 N4 ]5 e6 e9 ]Stream size : 1.19 GiB (9%)
$ z- l. @7 _9 L  j- n7 K* I& l" O9 b7 [  OLanguage : English! S+ \. K/ B, s7 c
Default : Yes
  P( ]/ z/ J# G, P9 VForced : No
6 V  ?- J% u2 s2 J
6 o+ F6 {2 P! J5 oText #18 K5 J$ A: b% I: r9 h: {  y6 m
ID : 39 k' x6 i$ b$ }: N( b  G
Format : UTF-89 H( P# l) N; v4 m7 Z8 v
Codec ID : S_TEXT/UTF8" m- U2 I! g- u, m
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
$ B$ j# s5 Y: |0 EDuration : 1 h 45 min
) Y/ A6 Y( a, U  MBit rate : 30 b/s' E/ u+ q4 k, q3 [
Count of elements : 1057
! z  K, `% O2 w- V6 ?1 F* L, |) rStream size : 23.9 KiB (0%)
6 X/ P( Q7 C: F  j5 z, eTitle : SRT2 Y* t: y' A$ j
Language : English" l. W) e& u2 Y; j: g- \1 Y( L
Default : Yes
; R9 E- o" l" u, s0 B) lForced : No
2 A6 [0 s6 i: _- Y+ B  K; T
' g8 X; p& V/ _Text #2
' T7 x1 }% a2 U& n8 g+ p% OID : 47 t: s9 l" F3 b7 m( I
Format : ASS
" K' l# g5 {, t! C9 r4 V$ y5 S8 JCodec ID : S_TEXT/ASS( m) N+ i7 z, Y. C+ Y% [% ^: g
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha; a6 w1 R1 R: L- g
Duration : 1 h 45 min
6 v5 l* f+ `* D: |* c3 U0 \3 S: nBit rate : 98 b/s1 h0 W4 L. n9 V5 T: T% j
Count of elements : 1057
5 l! T) i/ s; V$ Q6 g9 @Compression mode : Lossless
: x9 y( s' i5 oStream size : 76.4 KiB (0%)$ ~/ ?8 t7 _8 ?) {& X4 Q4 P1 P# I
Title : chs&eng
+ ]6 T5 }1 j% j9 r# D6 [! lLanguage : Chinese
8 X4 r) x. I, U: h  |. n$ U7 FDefault : No, x" t# C9 e3 I  R8 W+ K
Forced : No
6 S; ?4 k1 [/ a( n0 M: U+ n4 c) \' E8 T0 ?) I$ s+ d* d
Text #38 }% U- S* u& U) O0 y( |
ID : 54 A: @/ Z8 c  r1 `8 B/ Y
Format : ASS9 I1 L) e4 p( [' ]6 M
Codec ID : S_TEXT/ASS
" Z1 K% H- q+ J$ ICodec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
3 _; o; z% v' n: h2 JDuration : 1 h 45 min
9 Q7 j5 H3 J( aBit rate : 98 b/s) t) c& `3 l/ y% }+ Q' J
Count of elements : 10578 p& U) h% b2 S. }
Compression mode : Lossless
( q+ T' N6 r6 I! [) E  B; X- [7 x+ x* qStream size : 76.4 KiB (0%)
# b) \1 m4 J4 q1 MTitle : cht&eng
/ m  T" N* X' z% |$ i( m  sLanguage : Chinese
1 C5 i( f9 r% Z2 a# CDefault : No: n5 r& f# m8 f8 [- ^
Forced : No
0 `4 }# ^, x4 Q: I9 V, h9 q! |' U7 T5 f
Text #4
( D, j5 a& \( s, V$ v- qID : 6
# D1 F3 J% I  P6 r! t7 GFormat : ASS
+ D% m: m. _- h  `; DCodec ID : S_TEXT/ASS4 u; f; u# t# \8 X
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha2 O9 j/ w8 }6 h; {
Duration : 1 h 45 min
8 W8 Y) x' Y- v# |0 p* gBit rate : 56 b/s
, N0 C0 k8 W$ L# aCount of elements : 10570 J; i# @' ^. l# P+ _
Compression mode : Lossless
) k0 J; m# Z, T9 h( U$ V' u( WStream size : 43.8 KiB (0%)6 i) y* A7 E0 g% N
Title : chs
5 U  [8 B4 |2 x. rLanguage : Chinese( S! p/ h* L4 Y/ G! N9 {
Default : No
+ G) U/ p" p1 x7 TForced : No
4 `2 Y- h; P8 \, h& n" ]7 c$ Q  o
1 Z, N. T  l1 K9 m$ M7 eText #5
0 ]8 i" |0 T! b- D, b$ ~" TID : 7
6 }7 K3 O* q' C; d8 ]9 Q) @3 mFormat : ASS$ _3 j5 o+ T7 M
Codec ID : S_TEXT/ASS
& |" E3 f2 w' Q3 C) NCodec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
( _+ P7 c% w& F2 D9 o9 G1 e( v( k& KDuration : 1 h 45 min
, l7 b: Y9 _  L" _  _Bit rate : 56 b/s5 h4 U& @8 T# u% U: a
Count of elements : 1057
- ^7 ~7 c/ j. _4 qCompression mode : Lossless! l. p+ S+ ^/ q6 i- _
Stream size : 43.8 KiB (0%)8 v0 D* {4 P0 d( I/ v% Z
Title : cht
- N" c. k5 c; c" cLanguage : Chinese
8 D& _) c) ?4 }8 [/ cDefault : No3 V: x/ Z7 q( U  c, N7 @2 V) O
Forced : No" c8 G$ \, B1 S' h  x) Z

1 T# Z, s# [* s2 x5 H+ NText #6( {( @. {4 Y/ k) `. w" e
ID : 8
' l# X9 K& N( I: t7 E+ ^Format : ASS3 P- S  e- c8 T& P9 ~- x9 _5 K) e* Z
Codec ID : S_TEXT/ASS) ^) O2 e3 v# Q) a2 n* I9 K
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha, W) n$ L, D3 F! k6 ?# V
Duration : 1 h 45 min' p- B/ w$ v( B" l6 [; S
Bit rate : 60 b/s4 A9 y$ ~1 ~1 c* ]4 p  v7 v/ d
Count of elements : 1057, ^, q2 v( n$ \1 b9 V6 o# K
Compression mode : Lossless6 u  Q! G+ `' x  E/ U
Stream size : 46.5 KiB (0%)! o5 @/ K3 O, @& y) x( n
Language : English2 o& b3 O- h  I! n1 `" t
Default : No
/ p8 p4 d/ Y3 I! r, u; VForced : No$ M$ F. l) s6 n5 C
! ?5 O5 W; P) }8 q
Menu
0 d" S8 c% `( d1 {3 ^9 v00:00:00.000 : en:Chapter 014 |8 D; h. i. T: P& Q& d
00:08:38.518 : en:Chapter 02
( @' N  \( l2 d8 Q% A00:18:09.171 : en:Chapter 031 f4 \5 ]5 L2 x' O' L: P
00:27:19.429 : en:Chapter 04! m9 N: D5 n. x: J
00:36:16.883 : en:Chapter 05
& R/ M9 ?- |( V& L( W00:44:40.803 : en:Chapter 06
. ?* S7 G0 ~( S00:53:42.511 : en:Chapter 07
& C2 _5 M% ~7 S3 x2 a01:01:08.999 : en:Chapter 08
( d) x9 G  o9 c5 f01:09:15.610 : en:Chapter 09
! z  `2 l0 a8 r2 h0 S+ O) Y01:15:58.554 : en:Chapter 10
, E- H# i$ h5 O. j2 U# o6 ~01:26:11.833 : en:Chapter 11- }; j# f8 n/ z* _9 K
01:35:22.050 : en:Chapter 12
1 u% G$ u2 x, t01:46:52.573 : en:Chapter 13

, }6 A/ y% A$ n0 n- |9 A: r* Y' `
1 t* @% g, s1 I1 B8 M+ {: c" g  S
& O6 N: {! H4 }3 Z  i) l

然后我們跳了舞. MKV.torrent

69.97 KB, 下載次數: 3

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部